Coaching

Inleiding

Zoals wij het zien is coaching een proces waarbij:

- inzicht wordt verkregen in jezelf en de actuele thema's

- erkenning wordt gegeven aan deze inzichten

- én je in beweging komt om een gewenste verandering te realiseren

 

De coach begeleidt dit proces en reikt instrumenten aan om antwoorden te vinden, bewustzijn te creëren en ook daadwerkelijk stappen te zetten.

 

Coaching kan gericht zijn op:

- steeds meer jezelf te leren zijn

- ontwikkelen van potentieel

- beter inzetten van je kwaliteiten en kennen van je valkuilen

- vergroten van effectiviteit in communicatie

- onderzoeken van ingesleten gedragspatronen

- oefenen met nieuw gedrag

- ontdekken wat er in de weg staat om je doel te bereiken

- zelfverzekerder te voelen

- leiderschapsontwikkeling

 

Competentiegerichte coaching

Bij competentiegerichte coaching is een (ontwikkel-)assessmentrapport of beoordeling vanuit de werkgever veelal het startpunt. In het coachtraject gaan we vervolgens aan de slag met de competenties die verder ontwikkeld dienen te worden voor behoud van de functie of doorstroming binnen de organisatie.

 

 

Dit is van toepassing voor mensen die in een functie werken of zullen gaan werken waarbij persoonlijke competenties en communicatie van belang zijn voor een effectieve uitvoering van de werkzaamheden.

Werkwijze

Een coachsessie duurt zo'n 1,5 uur en vindt veelal plaats buiten de werkomgeving. Een coachtraject behelst meestal zo'n 5 á 6 sessies, de frequentie en het doel van coaching is in overleg nader in te vullen.

 

Een coachsessie kan plaatsvinden in de vorm van een gesprek aan tafel,  een wandelend coachgesprek of een andere actieve werkvorm. Bepalend hierin is uiteraard de behoefte en de leerstijl van de klant.